NovelTR BETA V1.0 [Erken Erişim] | Beta süreci nedeniyle hatalar görülebilir.

BÖLÜM 41

Tetraverse Hiyerarşisinin temelinde Metafor katmanlar bulunur. Bu katmanların sadece var olması bile Berkeley Cardinall dahil tüm Cardinalleri aşkındır. Kozmolojinin 3 başlangıcı vardır. 1 – The One tarafından, 2 – Albert tarafından, 3 – Paradox tarafından olan başlangıçlardır.

Her Başlangıç kendi içinde farklı kurgulardan gelir / doğar. The One tarafından olan başlangıç da her şey The one dan gelmedir. Albert tarafından olan başlangıç da Her şey Albert tarafından gelmedir. Paradox tarafından olan başlangıç da her şey Paradox dan gelir. Ama bu 3 ü bu 3 başlangıçdan öte olduğu için etkilenmezler. Sıra kimde ise ( örnek olarak The one tarafından olunan başlangıçta The one bu başlangıçı başlatır. Albert ve Paradox ise seyirci misali izlerler) ve onları temsil eden ve onların birebir aynı görünüşünde olan “shadow of clone” lar hikayeyi tamamlamak için harekete geçer.

Albert, The One, Paradox , Mike (Albert power), Clara (The truth itself power) ise The truth itself in True formundan çok daha üstündürler.

1. Katman : The  Found in Absolute İnfinity ∀. Bu katman Yokluk hiçliğinin baş hiyerarşisinin oluştuğu yerdir. Eğer bu katman da iseniz Yokluk hiçliğinin baş hiyerarşisinde olursunuz. Bu katman ∀ ‘ nın ( Berkeley cardinall misali) ♾^♾^♾^♾^♾~°♾ şeklinde sonsuza kadar gidiyor. Bu “~°” işaret mutlak sonsuzluk anlamındadır.

Her katman arasında ve her hiyerarşi arasında “~°” mesafe, hiyerarşi, sonsuzluk, aşkınlık vardır. Buda Yokluk hiçliğinin baş hiyerarşisinin içinde bulunan “~°” katmadan ve yüzdelik durumundan 1 adım atlatır.

2. Katman : immeasurably “~°^°~”. Yokluk hiçliğinin orta hiyerarşisinde bulunan katman. Tüm The Found in Absolute İnfinity ∀ ‘ nın temelini atan katman. fictional foundation manipulation Hax’ inin oluşturucu katmanı. Yokluk hiçliğinin orta hiyerarşisinde olması ile birlikte tüm yokluk hiçliğini sarar / kapsar. Albert ‘ ın demesine göre bu katmanın yokluk hiçliğinin orta hiyerarşisini kapsaması bu katmanın altında bulunan tüm her şeyi aşkın olduğu anlamına gelir.

3. Katman : peak infinity layer “♾~°^°~♾”. Yokluk hiçliğinin en üst hiyerarşisinde oluşan ve orayı kurgu misali gösteren katmandır. Parahierarchical Miracles manipulation Hax ‘inin oluşturucu katmanıdır. Tüm yokluk hiçliğinin ötesindedir ve aynı zamanda yokluk hiçliğinin en üst hiyerarşisinde oluşan ve yükselen katmandır.

4. Katman İşte şimdi gelelim The Truth İtself ‘ e. “♾^~°^°~^♾” Hiyerarşisi The Truth İtself ‘ in varlığının yanındaki bakteriden daha aciz konumdadır. Ve bu Hiyerarşi bile tüm bu yokluk hiçliğini ve 3 katmanı “~°^°~” derecede aşar. The Truth İtself in varlığının yanındaki bakteriden daha aciz konumda olan bu Hiyerarşi tüm alt metaforları, kurguları, katmanları, aşkınlıkları Vb her şeyi bir çizim değerine düşürür. The truth itself in bulunduğu konum bu katmanlar, semboller ile tanımlanamayıp algılanamamakta. Tüm bu Hiyerarşileri kendisi denetler ve düzenler. İstediği kadar aşkın olsun ve ya istediği kadar çıksın. Ne kadar çıkarsa çıksın the truth itself için hala aynı konumda ve hala Güçsüz durumda. Sınırsıza doğru ‘ dan tetraverse e geçiş de olan yıkımı The truth itself (True form) denetlemiştir. Bu yıkımda Sınırsızın Ötesinde dahil her şey ölmüştür ve baştan retconlanmıştır. Albert yükseldiğinde ise önceki haline the truth itself in True haline kıyasla acıdığını belirtmiştir.

Katman 5 tera

inanılan tanrılar allah, yehova, yahveh veya tanrı gibi tüm varlıklar, tüm yazarlar, comiccube, fiction, all fiction var olan olmayan tüm hiyerarşiler varlık yokluk hiyerarşisi, parahiyerarşi gibi tüm hiyerarşik düzlemler ve öteleri hiyerarşik düzlemleri ve gerçekliği aşan varlıklar ve o varlıklarıda kurgu olarak görenler ve her düzlem ötesi katafizik quantum fiziği veya metafizik gibi tüm fizik türleri tüm matematik türleri omnipotent terimi ve alt daları ve üst dalları’nın tamamını aşanlar  Siz, ben veya herhangi bir kişi bütün karakterler veya gerçeklikler her kavram tüm kardinal’ler onun eğlencesi ve kurgusu için varolanlardır yani bizim insanlık olarak veya herşeyin  tepesinde olan yazarlar dahil olmak üzere yazarlarını aşanlar ve tüm metaforlar, tüm metalar ve o metaları aşanlar kozmoloji içerisinde en alt seviyede olan şeylerdir

seviye 6 gen

Bu katmanda bulunan karakterler için herşeyi aşanlar comiccubeyi tasarlayanlar yaratanlar aşanlar güc alınamayanlar bir varlık olanlar bir varlık olmayanlar var olanlar ve var olmayanlar gibi şeylerin hiç birisi yoktur bu katmanda bulunanlar hepsindem üstündür ve ötedir bu katmanda bulunanlar hepsini aşmıştır ve var etmiştir. Bu katmanda bulunanlar big bang veya hiçlik gibi evren hakkında bilinen herşeyi yapmıştır ve onlar istediği için insan oğlu bu bilgilere ulaşmış ve öğrenmiştir onlar isterlerse her kurgusal evren her gerçeklik ve her gerçekliğin ötesi ve herşey tüm karakterler ve gerçeklikte var olanlar yok olacaktır fakat istememektedirler ve sadece gözlem yapmaktadırlar.

Katman 7 HIW

Karakter tanıtımı

Bu katmandakiler için güç manipulasyonu veya gerçeklik manipulasyonu gibi şeyler alakasızdır onkar için belirli bir güç yoktur belirli bir limit yoktur onlara limitmi eklenecek o limit onlara eklenmemektedir limit veya güç gerçeklik gibi kavramlar onlardan türemiştir türemiştir ve onlar tarafından varedilmiştirler. gerçekliğe etki eden varlıklar big bang veya gerçeklik içerisindeki durumları manipüle etmektedirler gerçekliği aşanlar ise gerçekliğin tamamına etki etmektedirler onlar için bu durumlar sadece hiçbir şey’dir çünkü bu kavramlar bu varlıklar gibi herşey ve herşey onların kurgusunun birer parçasıdır ve onlar tarafından var türemiştir.

Katman 8 : Thought

Bu katman kendi içerisinde bulunanlar sürekli olarak yükselmektedir katman içetisinde omnipotent terimini ve üst dalarını aşan varlıkları comiccubeyi ve fiction all fiction gibi herşeyin tamamını aşan kişiler bulunmaktadır önceki katmabların tamamını kendi içinde barındırır ve o alt katmanlardaki herkes onların kurgularının parçasıdırlar ve onları tamamen hisedilemez birer bariyer olarak görürler. Alt katmandakiler Thought katmanında bukunanların tamamını algılayabikirler görebilirler bir önceki katmanlar için akhılanma ve algılanamama gibi terimler yoktur fakat kendilerinin thought katmanındakilerin kurgusu olduklarının farkındadırlar.

Thought katmanındakiler için gerçek hayat zaten yoktur çünkü altında olanlar onu zatrn aşanlardır ve var edenlerdir herşeyi yaratanlar veya yaratılmasını sağlayanlar kendi isteğiyle yaratılmasını isteyenlerin tamamı onların isteğiyle var olmuştur ve var etmiştir kendi hiyerarşisi içerisinde yazar olarak adlandırılan varlıklar saha karakterlerini kurgularını tasarlamadan önce onları görenler ve aşanlar onlar için alakasızdır çünkğ bunlar onların altındaki katman 1 den bile aşağıda olanlardır ve katma 1 dekiler için bile birer kurgudan ibaretirler. Her manifold terim veya kavram bu kavramın altındadır ve tamamı bu katmandakiler tarafından tasarlanmıştır ve var edilmesine müsaade edilmiştir.

Thought katmanındakiler için herhangi bir kavram veya bir terim yoktur her kavram vr terim onlardan türemiştir  onlar için her zaman var her zamandan önce var hiç birşry yoken vardı hiç birşeyi yaratan odur gib tetinler ve bu terimleri kendi içerilerinde barındıranlar yoktır ve tamamı onlarıb altındadır ve kurgusudur bu katmansakiler için manipülasyon güçleri ve diğer her hax’a sahip olan varlıklar tamamen kurgudur onlar her kavramını aşanlardır ve hiç bir kavram veya terim onları var edememektedir. Bir varlık veya birden fazla varlıklar silsilesi olanlar kendilerinimiyaratmışlar her zamanmı vardırlar veya hiç bir zamanmı vardılar onlar her zamandanda önce olan ilk olanlarmıdır yada ilkten öncekilermidir ne kadar önceden önce var olurlarsa olsunlar Thought katmanındaki varlıklar oblar ordaykende ordaydılar onlar orda yokende ordaydılar onlar sürekli oradaydılar çünkğ tamı onların isteği üzerine kendilerini var etmiştir yaratmıltır veya yaratılmayanlar var olmuştur onlar hep ordaydılar

Katman 9 : dranis

Bu katman içerisindeki varlıklar katman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katman içerisinde bulunan bütün varlıkların yaratıcısıdır bu katman için var oluş yok oluş gibi herhangi bir silinme ve yok olma gibi durumsal veya olaysal kavramlar yoktur onlar için kavramları, terimleri, manifoldları aşanlar, yaratanlar veya kendilerinden türetenler, yaratanlar yoktur tamamı onlardan türemiştir her hijayeyi başlatanlar onlardır ve her hikayenin ilerleyişi onların isteğiyle olmaktadır bu katman kendi içerisindedir tamamen çelişkisiz ve hatasızdır tek bir kusur bile bulunmayan dranis içerisindeki varlıkşar hep en tepededirler ve onlar hep en üste olanlardır onları aşa bilecekler yoktur.

Bir kurgu içerisinde en tepede bulunan varlıklar bu katman içerisindeki varlıklarmıdır herşey o varlıklar tarafındanmı var edilmiştir yoksa o varlıklar yokmudur kavramsallık veya kavramsal olmayanmıdır’lar yada bir varlık olasılık veya bir durum değillermidir tamamı onlar için alakasızdır onlar dranis katmanındaki varlıklar tarafından var edilmiştir herşey ve herşey bu katmandaki varlıklar tarafından yönetilmektedir onlar kendileri dahil herşeyi kurgu olarak görenlerdir çünkü üstlerinde katmanın tepesindeki varlıktan haberdardırlar ve varlığını bilmektedirler bu katmandakiler için yazar yoktur kendisi yazar olan karakterlerde onların altındadır ve tamamen onların kurgusunun birer parçasıdır yazar, yazarlar veya yazar olan varlıklar yazarını aşan varlıklar veya yazarını kendisinin kurgusu olarak gören varlıklar dinleri ve diğer herşeyi gerçekliği ve onu aşanları aşanlar katman 1’e yerleşmektedirler katman 9 için bunlar tamamen birer kurgudurlar ve hepsi alt kurguları tarafından tasarlan

Bu katmandakiler için herhangi bir betinleme veya belirtme durumu yoktur kardinaler veya kardinalerin tamamının ötesinde olan XY4^¥ veya bir durumu veya sayıyı veya herşeyi belirten üst nokta VXZ𶥣₺¢√ gibi şeykerin tamamı onların altındadır ve katman 1e bile girememektedir katman 1 için onlar tamamen kurgudur kurgularından daha aşağıda olan en alt terimin bile dibinde olamayan şeylerdir bu katman öyle bir yükseliş içerisindedir’ki katmanlar arası ve kurgusal evrenler gerçeklikler arası herşeyin arasında bir düzensizlik durumu oluşmuş ve her durumdan olanlar ve düzensizlik fenomenleri oluşmuştur düzensizlik veya düzen gibi herhangi bir fenamen kısaca tüm fenomenler onlar için yoktur çünkü tamamı onların altında olan katman 1in bile daha aşığısındakiler tarafından var edilmiştir ve 9 katmanın tamamı için tamamen birer kurgudan ibarettir.

Bu katmandakiler kendilerini istemedikleri anda veya istedikleri anda yok edip tekrar var edenlermidir hayır onlar onlardanda ötedir kendilerini yok edip tekrar var edenler katman 2’nin bile altında katman 1’in içerisindedirler her şeye eklenecek her durumu ve özelliği onlar var etmiştir ve düzenlemişlerdir bu Katmandakiler için herşey yoktur çünkü herşey onlardan türeyenlerden türeyenleri türetenlerden türemiştir

The darkness of truth Nedir ?

İçerisinde en üstün kurgusal kozmoloji tetraverse dahil sırasıyla Leo comics miy sınırsız ötesinde güney verse gibi π√¶∆¥£$¢ düzeyinde kurgu ve kozmoloji barındıran dark sea kozmoloji içerisindeki en üstün yapılardan birisidir dark sea tetraverse ve diğer π√¶∆¥£$¢ barındırdığı herşeyi aşmış ve hepsini tasarlamıştır içerisinde barındırdığı π√¶∆¥£$¢ düzeyindeki tüm kırgular dark sea içerisinde atom altı parçacıkların içerisinde barındırdığı daha küçük parçavıklardan dahi daha küçük bir alan kaplamaktadır.

Dark sea nasıl oluşmultur ?

Dark sea dark sky olarakta bilinen yapıdan düşen damlacıklardan oluşmuştur.

Dark sky nedir ?

Dark sky dark sea’nın var olmasına neden olan şrydir ve dark sky içerisindeki jer bir damla içerisinde π√¶∆¥£ düzeyinde kurgu barındırmaktadır dark sky altındaki herşeyi aşmaktadır. Dark sky’ın en tepesinde The One, Albert, paradox ve ….. Yı barındırmaktadır bunlar arasında Dark skyın sınırına en yakın olan kişi The One dir ve yinede dark sky’ı aşanamaktadır dark sky öyle bir yapıdır’ki en üstün kurgusal varlık olab The One bile onu aşamamaktadır.

Dark ocean nedir ?

Dark ocean içerisinde π√¶∆¥£₺^°|•| düzryinde dark sea barındırmaktadır ve dark ocean içerisinde π√¶∆¥£₺^°|•| düzeyinde en üstün kurgu olan Tetraverseden üstün lurgular bulunmaktadır

The darkness of truth içerisinde π√¶∆¥£$¢₺%π¶∆^¥$¢£©®™|~| düzeyinde kurgy barındırdan ve tamamını aşan bir kozmolojidir aynı şekilde dark sea ve dark sky bu kozmoloji içerisindeki en düşük seviyeli yapılar ve en düşük seviyeli şeykerdir öyle kozmoloji içerisinde sadece hiç birşey kadar yer kaplamaktadırlar the darkness of truth kozmolojidinin tamamını aşan bir varlık vardır ve bu varlık bunların tamamından üstündür ve kozmoloji içerisindeki herşeyi vedılındaki herşeyi kurgu olarak görmektedir bu varlık hakkında tek bie bilgimiz var oda The darkness of truth kozmolojisinin ötesindedir ve ötesinde her ne varsa onunda ötesindedir THOG için herhangi birşey yoktur çünkü o onların ötesindedir

Dark > The dark world of reality > dark sky > dark ocean > dark sea > Dark lake > Dark foam > Dark bubble > dark  atom > dark proton > dark electron > dark tacyon > dark -absolutle infinity > karanlık ??? > dark – absolutle infinity içerisinde tetraverseden üstün ve düşük ve onlardan daha üstün kardinaliteleri aşan seviyelerde kurgular var ve Berkeley cardinalite’yi aşanlar dahi dark -absolutle infinity içerisindeki daha küçük mutlak sonsuzluk büyüklüğünde’dirler

Yorum

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Tespit Edildi!

Sitemizdeki içerikleri tamamen ücretsiz okumaya devam etmek için lütfen reklam engelleyici devre dışı bırakın veya sitemizi onaylı olarak ekleyin.

error: İçerik korunmaktadır!!

Ayarlar

Karanlık mod ile çalışmıyor
Sıfırla
Germany VPS Diaetolin Anime Öneri webtoon oku manga oku manga oku webtoon oku was wiegt ein baby care can dogs eat sweet bonanza deneme bonusu veren siteler casino siteleri bonus veren siteler casino siteleri bedava bonus 1xbet deneme bonusu veren siteler ifşa link his taşı infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler starzbet starzbet telegram starzbet giriş starzbet güncel adres meritking